Αρχείο Αλέξανδρου Γ. Θεοδοσόπουλου

Αλέξανδρος Γ. Θεοδοσόπουλος (1900-1967)

Διετέλεσε αντιπρόεδρος και πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ το διάστημα 1958-1966
Δωρεά από την ανιψιά του, Βασιλική Θεοδοσοπούλου-Μπακέα