Αγροτική Φωνή

Αγροτική Φωνή, Δεκαπενθήμερος εφημερίς στο πλευρό του αδικημένου αγρότη, Βασιλικό, Έτος Α', αρ. 1, 15 Απριλίου 1964. Διευθυντής: Πάνος Γεραμάνης