εφημερίδες, περιοδικά, προγράμματα που εκδόθηκαν στη μυτιλήνη ή από μυτιληνιούς αλλού (1940-1988). Συγγραφικά ψεβδώνυμα μυτιληνιών (1800-1988). Συμβολή πρώτη

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Μίσσιος Κώστας
Τίτλος: 
εφημερίδες, περιοδικά, προγράμματα που εκδόθηκαν στη μυτιλήνη ή από μυτιληνιούς αλλού (1940-1988). Συγγραφικά ψεβδώνυμα μυτιληνιών (1800-1988). Συμβολή πρώτη
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Τόπος Έκδοσης : 
Μυτιλήνη
Έτος Έκδοσης : 
1989
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Τόπος: 
Αιώνας: 
20ος
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"Η έλλειψη συστηματικής καταγραφής των εντύπων, που κυκλοφόρησαν στη Μυτιλήνη ή από Μυτιληνιούς, είταν αφτό που στάθηκε αφορμή, να ξεκινήσει, πριν από οχτώ σχεδόν χρόνια, η προσπάθεια τούτη που σήμερα παίρνει τη μορφή βιβλίου. Η έλλειψη αφτή, παρουσιάζεται κυρίως από το 1940 και μετά, αφού τη χρονιά εκείνη - και την προηγούμενη- ο Γ. Βαλέτας και ο Κ.Μ. Μιχαηλίδης με τις δυο, κλασικές πια, βιβλιογραφίες τους (Αιολική βιβλιογραφία 1566-1939, Αθήνα 1939, Συμβολή στην Αιολική βιβλιογραφία, Αθήνα 1940) είχανε χαρτογραφήσει, σχεδόν πλήρως, την πνεβματική παραγωγή του νησιού της Αιολίδας γενικώς. Έκτοτε όμως, κανένας δεν ασχολήθηκε μ΄ αφτή την επίπονη και άχαρη ερεβνητική δουλιά, ίσως ακριβώς γι΄ αφτόν τον λόγο και για τον πρόσθετο, πως δεν είναι καν αναγνώσιμη, μια και απεφθύνεται -κυρίως- στον πιθανολογούμενο μελλοντικό μελετητή, είδος πολύ σπάνιο, στον Ελληνικό πνεβματικό χώρο και ακόμα σπανιότερο, όταν πρόκειται, για χώρους μικρής ανταποδοτικής εμβέλειας - καταλαβαίνετε τι εννοώ.   

Εν πάση περιπτώσει ως το 1983, τίποτα δεν είχε δημοσιεφθεί για τον καθημερινό και περιοδικό τύπο του νησιού (με εξαίρεση, ένα άρθρο του Χρ. Μολίνου, "Για το Λεσβιακό τύπο", στο πρδ. Λεσβιακές Σελίδες 1950, σ. 67-72 και ένα του Μίλτη Παρασκευαΐδη, "Η νεότερη βιβλιογραφία της Λέσβου και τα ιδιόμορφα 14 περιοδικά Λεσβιακών συλλόγων της Αθήνας", στο πρδ. Διαβάζω, τ. 35, Οκτ. 1980.σ. 6469, στα οποία υπήρχαν αρκετά βιβλιογραφικά στοιχεία) και πολύ περισσότερο για τα προγράμματα των πολιτιστικών σωματείων της Μυτιλήνης. Τότε, άρχισα να δίνω στη δημοσιότητα το υλικό που είχα συγκεντρώσει, συνεχίζοντας -πάντως- την έρεβνα που κράτησε, ως τη στιγμή που τυπώθηκε το βιβλίο τούτο.

[...]

Η καταγραφή των εφ. είναι χρονολογική -με αφετηρία την ημέρα έκδοσης του πρώτου φύλλου ή στις περιπτώσεις που αφτό δεν είναι γνωστό, του φύλλου που είδα ή εκείνου που είδαν, όσοι με βοήθησαν. Το ίδιο ισχύει και για τις εφ. που εκδόθηκαν πριν από το 1940 και συνέχισαν την έκδοσή τους μετά απ΄ αφτό ή είχαν διακόψει πριν από το 1940 και ξαναβγήκαν μετά απ΄ αφτό. Καταγράφω δηλαδή και γι΄ αφτές, την αρχική ημερομηνία έκδοσής τους ή αφτή που μου είναι γνωστή - βάζοντας τες πάντως στη σειρά, της πρώτης έκδοσής τους. Τούτο συμβαίνει στις 13 πρώτες εφ. Μετά τον τίτλο, καταγράφεται η ταφτότητα της φ. (υπότιτλος, εκδότης, διεφθυντής, χρονολογία έκδοσης, σχήμα κλπ.) και στη συνέχεια γίνεται αναφορά, στις σελίδες και τις στήλες της και σε διάφορα στοιχεία, πυ έχουν σχέση με τη πορεία της. Όλα αφτά δίνονται πολύ περιληπτικά, καθώς η έρεβνα είχε στόχο μόνο τη βιβλιογράφηση -και τίποτα περισσότερο. Με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και το ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζονται και τα πρδ. Πρέπει εδώ να σημειώσω, ότι ο χαρακτηρισμός ενός φύλλου ως εφ. ή πρδ.  στηρίχτηκε κυρίως, στον προσδιορισμό που έκανε ο ίδιος ο εκδότης[άνω τελεία] και το γράφω τούτο, γιατί αρκετά από τα έντυπα, που είναι στον ένα κατάλογο θα μπορούσαν να βρίσκονται στον άλλο, εάν στεκόμουν στις όποιες ορολογίες έχουν διατυπωθεί για την έννοια της εφ. ή του πρδ. Τελικά, αφτό είναι -νομίζω- μια λεπτομέρεια, που δεν επηρεάζει συνολικά την καταγραφή. Επισημαίνω ακόμα ότι για τις εφ. και τα περδ. που τυπώθηκαν έξω από το νησί, έλαβα υπόψη την καταγωγή του εκδότη τους και όχι του διεφθυντή τους για λόγους που είναι έφκολα κατανοητοί.

Η επισήμανση των τίτλων υπήρξε, δυσχερέστατη [...].

Το δέφτερο μέρος του βιβλίου καλύπτει την 4η καταγραφή. Καταγράφονται τα ψεβδώνυμα με τα οποία Μυτιληνιοί -που έζησαν τους δυο τελεφταίους αιώνες- οποιοδήποτε κείμενο δημοσιεβμένο σε εφημερίδα ή περιοδικό οποιουδήποτε είδους ή τυπωμένο σε βιβλίο ή φυλλάδιο ή μπροσούρα ή θεατρικό πρόγραμμα [...]

[Σ]το βιβλίο τούτο -[...] διατηρήθηκε η ορθογραφία της ταφτότητας των: εφημερίδων, περιοδικών, προγραμμάτων καθώς και των ψεβδωνύμων, με προσαρμογή στο καθιερωμένο μονοτονιό σύστημα- [...]" (λίγα λόγια, σ.9-14)