Εφημεριδογραφία [και περιοδικά] της Μακεδονίας και Θράκης. Κατάλογοι των εντύπων που εκδόθηκαν. Συμβολή στην ιστορία του Τύπου της Βορείου Ελλάδος

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Κανδυλάκης Μανώλης
Τίτλος: 
Εφημεριδογραφία [και περιοδικά] της Μακεδονίας και Θράκης. Κατάλογοι των εντύπων που εκδόθηκαν. Συμβολή στην ιστορία του Τύπου της Βορείου Ελλάδος
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Εκδότης: 
University Studio Press/Έκφραση
Σειρά: 
'Ιστορία και Πολιτισμός' 31
Εκδότης σειράς: 
Γ. Αναστασιάδης
Τόπος Έκδοσης : 
Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης : 
2006
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Αιώνας: 
20ος
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν οι κατάλογοι των εφημερίδων και των περιοδικών που εκδόθηκαν στους 12 νομούς της Μακεδονίας, στο Άγιον Όρος και στους 3 νομούς της Θράκης, με τις απαραίτητες βελτιώσεις και συμπληρώσεις των σχετικών κειμένων, που δημοσιεύθηκαν κάθε μήνα στο δημοσιογραφικό περιοδικό Τύπος των Αθηνών, από τον Ιανουάριο του 2000. Για τεχνικούς λόγους δεν επιχειρήθηκε η ενημέρωση του κειμένου για τις μετά το 2000 μεταβολές. Ο τόμος περιλαμβάνει ακόμη τα έντυπα που εκδόθηκαν από Συλλόγους ή από άλλους φορείς που προέρχονται από τους νομούς αυτούς και εκφράζουν στην προσπάθειά τους να επικοινωνούν με τους πατρικούς τόπους τους, να διατηρούν τους δεσμούς τους και κυρίως να ενημερώνουν τους μετανάστες-μέλη τους.

[...]

Δεν ήταν δυνατό να περιληφθούν τα εκατοντάδες πρωτοσέλιδα που δημοσιεύτηκαν αρχικά. Στην εργασία αυτή περιλήφθηκαν οι προπολεμικές φωτογραφίες και ορισμένα πρωτοσέλιδα σημαντικών εφημερίδων που εκδόθηκαν μέχρι το 1960.

Πρόκειται για μια επίπονη προσπάθεια καταγραφής όλων των εντύπων που εκδόθηκαν -όσων φυσικά εντοπίστηκαν- άσχετα από τη συχνότητα της εκδόσεώς τους, τη διάρκεια του βίου τους, την εθνική, την πολιτική ή την κομματική τους τοποθέτηση ή εξάρτηση και τη γλώσσα τους. Φυσικά δεν ενδιαφέρει το κύρος που είχαν αυτά τα έντυπα, το ύψος της κυκλοφορίας τους και κάθε άλλο θετικό ή αρνητικό στοιχείο που κάνει τον αναγνώστη τους να το προσδιορίζει και να το αξιολογεί ανάλογα.

Στην εργασία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έντυπα που εκδόθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αφού για τις εφημερίδες αυτές (κυρίως), αλλά και για τα περιοδικά γίνεται λεπτομερής αναφορά στην Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης (Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών), της οποίας έχουν τρεις τόμοι και προχωρεί η συμπλήρωσή της για την περίοδο μετά το 1941. Αντίθετα περιλαμβάνονται τα έντυπα που εκδόθηκαν για τη Μακεδονία και τη Θράκη στη Θεσσαλονίκη -όπως και σε άλλες πόλεις- είτε για την εξυπηρέτηση τυπογραφικών αναγκών, είτε από τοπικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση των μελών τους για τους τόπους της καταγωγής τους.

Η εργασία αυτή καλύπτει την καταγραφή όλων των εντύπων για να επιλεγούν τα πιο αξιόλογα που θα συμπεριληφθούν στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου που καταρτίζει το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ώστε να αποτραπούν λάθη και παραλείψεις σε να τόσο αξιόλογο έργο.

Στόχος εξ άλλου των δημοσιευμάτων αυτών στο περιοδικό Τύπος -ή σε άλλα τοπικά έντυπα που τα αναδημοσιεύουν- είναι να συνταχθεί ένα χρονικό του επαρχιακού Τύπου, που παρέχει το ερέθισμα σε διάφορους άλλους τοπικούς ερευνητές για να "εξιστορήσουν" τον Τύπο των περιοχών τους. Τέλος, μια ακόμη επιδίωξη της εργασίας είναι να διαπιστωθεί πόσες, ποιες και σε τι ποσότητα από τις εφημερίδες αυτές διασώζονται στις κεντρικές ή στις τοπικές βιβλιοθήκες ή σε ιδιωτικά αρχεία.

Δεν χρειάζεται να επισημανθεί ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι -και δεν μπορεί να είναι- η οριστική διατύπωση των σχετικών καταλόγων. Αρκετές εφημερίδες αποκαλύπτονται διαρκώς, τα στοιχεία που αναφέρονται όσο περιορισμένα και αν είναι αναθεωρούνται, φωτογραφίες των εφημερίδων ή των ανθρώπων τους έρχονται στη δημοσιότητα και γενικά αναμένεται να διατυπωθούν προτάσεις για μια μελλοντική αναθεώρηση του κειμένου.

Τέλος, για τη συμπλήρωση της εργασίας αυτής κρίθηκε αναγκαία η επιλογή νέων εικόνων εφημερίδων, ιδίως της προπολεμικής περιόδου ή εφημερίδων που κυκλοφόρησαν για μακρό διάστημα". (Πρόλογος, σ.9-10)