Εφημεριδογραφία στην Κρήτη, 1831-1913, Η

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Παγκαλιάς Ξενοφών
Τίτλος: 
Η Εφημεριδογραφία στην Κρήτη, 1831-1913
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Εκδότης: 
Μουσείο Τυπογραφίας της εφ. Χανιώτικα Νέα
Τόπος Έκδοσης : 
Χανιά, Κρήτη
Έτος Έκδοσης : 
2013
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Τόπος: 
Αιώνας: 
19ος
20ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

'Η έκδοση αυτή φωτίζει πτυχές της ιστορίας της εφημεριδογραφίας στην Κρήτη, από την πρώτη εφημερίδα που κυκλοφόρησε στο νησί το 1831, με τον τίτλο Βακάι Γκιρίτ (Κρητική Εφημερίς), όργανο της αιγυπτιακής διοίκησης της εποχής, μέχρι την Παλιγγενεσία, που κυκλοφόρησε στις 9 Δεκεμβρίου του 1912, εν καιρώ πολέμου, όταν "αι επανειλημμέναι επιστρατεύσεις απεμάκρυνον των τυπογραφείων της πόλεως τους πλείστους στοιχειοθέτας και τυπογράφους.

Οι εφημερίδες της εκατονταετίας που παρουσιάζονται στις σελίδες του δίτομου αυτού έργου [...], αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την ειδησεογραφία, το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα της εποχής καθώς και τα γεγονότα που μερικές δεκαετίες αργότερα οδήγησαν στην Ένωση'.