Φοιτητικά έντυπα, 1956-1967. Καταγραφή. Περιεχόμενο και πολιτικός προσανατολισμός

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Τοπάλη Καίτη Ι.
Τίτλος: 
Φοιτητικά έντυπα 1956-1967. Καταγραφή. Περιεχόμενο και πολιτικός προσανατολισμός
Τύπος Εντύπου: 
Αδημοσίευτη Διατριβή
Εκδότης: 
αδημοσίευτη διπλωματική εργασία (Ελληνικό Ανοιτκό Πανεπιστήμιο,Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Έτος Έκδοσης : 
2012
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Αιώνας: 
20ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"Τα 47 φοιτητικά έντυπα που παρουσιάζουμε σήμερα χρονολογούνται από το 1956 ως το 1967. Πρόκειται για έντυπα που εκδίδονταν την ίδια περίοδο με τη φοιτητική εφημερίδα Πανσπουδαστική (1956-1967), την προδικτατορική Πανσπουδαστική, το φοιτητικό έντυπο της γενιάς του 1-1-4, μοναδικό στο είδος του για τα ελληνικά χρονικά.Η αναζήτηση των τευχών της Πανσπουδαστικής, η μελέτη της οποίας αποτελεί το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής, καθώς δεν ήταν συγκροτημένη σε ένα ενιαίο αρχείο, μας οδήγησε στην ανακάλυψη και άλλων φοιτητικών εντύπων της ίδιας περιόδου [...]. Έτσι προέκυψε ο κατάλογος από τα φοιτητικά έντυπα που ακολουθεί τα οποία, μαζί με την Πανσπουδαστική, αποτελούν άμεση ιστορική πηγή για το φοιτητικό κίνημα της περιόδου 1956-1967 και εργαλεία μελέτης και έρευνας για την κατανόηση του πολιτικού και πολιτισμικού μας γίγνεσθαι. Άλλα βραχύβια και άλλα μακροβιότερα, άλλοτε με συνείδηση του ρόλου τους και άλλοτε με περιθωριακή διάθεση, άγνωστα στη μέχρι στιγμής έρευνα, είναι ικανά να φωτίσουν με τις σελίδες τους μια πτυχή της σύγχρονης ιστορίας". (σ. 183)