Φως στο σκοτάδι

ΣΕΙΡΑ: Η Τετάρτη Εξουσία (Γιώργου Πετρίτση)

Έτος παραγωγής: 1984

Για τον ελληνικό Τύπο της Διασποράς