Μαθητικός Φάρος

Μαθητικός Φάρος, Δεκαπενθήμερος Μαθητική Εφημερίς (1963) Εκδότης - Διευθυντής: Παν. Γεραμάνης

​Έτος Α., [αρ. 1, Β΄ 15νθήμερο Ιανουαρίου] 1963

             αρ. 2, Α΄ 15νθήμερο Φεβρουαρίου 1963

             αρ. 3,  Β΄ 15νθήμερο Φεβρουαρίου 1963

             αρ. 5,  Β΄ 15νθήμερο Μαρτίου 1963

             αρ. 6,  Α΄ 15νθήμερο Απριλίου 1963

             αρ. 9,  Β' 15νθήμερο Μαΐου  1963