Ο Επαρχιακός Τύπος Του 19ου αιώνα

ΣΕΙΡΑ: Η Τετάρτη Εξουσία (Γιώργου Πετρίτση)

 

Έτος παραγωγής: 1984