πρώτες ελληνικές εφημερίδες της Λευκωσίας, Οι. Από τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας μέχρι την προσάρτιση της Κύπρου το 1914

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Σοφοκλέους Ανδρέας Κλ.
Τίτλος: 
Οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες της Λευκωσίας. Από τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας μέχρι την προσάρτιση της Κύπρου το 1914
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Εκδότης: 
Intercollege Press - Εκδόσεις Intercollege
Τόπος Έκδοσης : 
Λευκωσία, Κύπρος
Έτος Έκδοσης : 
1997
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Αιώνας: 
19ος
20ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως: 
Η εργασία αυτή αποτελεί ανακοίνωση που έγινε στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Λευκωσίας για τον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα (Σεπτέμβριος 1995). Πρωτοδημοσιεύτηκε στη Φιλολογική Κύπρο, που ήταν αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της Κύπρου, Λευκωσία
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"Παρά το γεγονός ότι η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου για περισσότερα από χίλια χρόνια, δεν απετέλεσε το λίκνον γέννησης της κυπριακής τυπογραφίας και δημοσιογραφίας όπως θα ανέμενε κανείς. Λίκνον του Κυπριακού Τύπου ήταν η Λάρνακα όπου λειτούργησε το πρώτο τυπογραφείο και εκδόθηκαν οι πρώτες κυπριακές εφημερίδες αμέσως μετά την άφιξη στην Κύπρο των Άγγλων το καλοκαίρι του 1878[...].

[...]

Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να παρουσιάσει σε συντομία τις κυριότερες ελληνικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στη Λευκωσία από τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας μέχρι την προσάρτηση της Κύπρου από τη Βρετανία το 1914, που αποτελεί σταθμό για την πρόσφατη πολιτική ιστορία του νησιού αλλά και για την Ιστορία του Κυπριακού Τύπου.

Η εργασία δεν θα ασχοληθεί με την εκτύπωση και κυκλοφορία των περιοδικών της περιόδου που εξετάζουμε[...]."(Εισαγωγή, σ. 7-8)