Τύπος και ελευθεροτυπία Α΄

ΣΕΙΡΑ: Η Τετάρτη Εξουσία (Γιώργου Πετρίτση)

Έτος παραγωγής: 1984