Μια ημιτελής Άνοιξη... Ιδεολογία, πολιτική και λογοτεχνία στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης (1954-1967)

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Καραλή Αιμιλία
Τίτλος: 
Μια ημιτελής Άνοιξη... : ιδεολογία, πολιτική και λογοτεχνία στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης (1954-1967)
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Εκδότης: 
Ελληνικά Γράμματα
Τόπος Έκδοσης : 
Αθήνα
Έτος Έκδοσης : 
2005
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Αιώνας: 
20ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"Το περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης (1954-1967) ήταν μια καθοριστική τομή στα πολιτιστικά δρώμενα της μεταεμφυλιακής ελληνικής κοινωνίας. Δημιούργημα νέων αριστερών διανοουμένων που προσπάθησαν να διανοίξουν νέες διαστάσεις στην κριτική σκέψη στην οποία αντιπροσώπευαν, αποτέλεσε το πεδίο στο οποίο κατατέθηκαν σημαντικές επεξεργασίες για τα ζητήματα της τέχνης, εισήχθηκαν πρωτοποριακές αισθητικές θεωρίες, εξελίχθηκαν διάλογοι και συγκρούσεις που σφράγισαν την εποχή τους και εμπλούτισαν τον νεοελληνικό κριτικό λόγο. Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στα ζητήματα κριτικής και θεωρίας της λογοτεχνίας που αναδείχθηκαν στο περιοδικό, με βάση τους ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς όρους - τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο - κάτω από τους οποίους συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε ο μαρξιστικός λόγος για τη λογοτεχνία από τους συντάκτες και συνεργάτες του περιοδικού. Αναλύει ταυτοχρόνως και τα όρια του λόγου αυτού, αποδεσμεύοντάς τα από σχηματικές κατηγοριοποιήσεις και εντάσσοντάς τα στην αντιφατική δυναμική μιας πολύμορφης προσπάθειας που επιχείρησε σε δύσκολους καιρούς να συνδέσει την καλαισθητική προσδοκία με τη δυνατότητα της κοινωνικής απελευθέρωσης των ανθρώπων".