Ο Τύπος μπαίνει στον Αγώνα

ΣΕΙΡΑ: Η Τετάρτη Εξουσία (Γιώργου Πετρίτση)

Έτος παραγωγής: 1984