Περιγέλωτος Βασίλειον: Οι σατιρικές εφημερίδες και το εθνικό ζήτημα 1875-1886

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Λούβη Λίνα
Τίτλος: 
Περιγέλωτος Βασίλειον: οι σατιρικές εφημερίδες και το εθνικό ζήτημα 1875-1886
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Εκδότης: 
Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι.Δ. Κολλάρου & ΣΙΑΣ Α.Ε.
Σειρά: 
Πολιτική & Ιστορία 50
Τόπος Έκδοσης : 
Αθήνα
Έτος Έκδοσης : 
2002
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Αιώνας: 
19ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

“Η ιστορική αυτή μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τις  αποχρώσεις των πολιτικών θέσεων και τις διακυμάνσεις των ιδεολογικών απόψεων ενός σημαντικού τμήματος του σατιρικού Τύπου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εθνικών κρίσεων και ιδεολογικών εξάρσεων.
Οι βαλκανικές κρίσεις της περιόδου 1875-1886 θεωρήθηκαν από το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων ως ιδανική ευκαιρία για την επέκταση των συνόρων του ελληνικού βασιλείου, ενώ παράλληλα αποτέλεσαν την αφορμή για να ανακληθούν στη συλλογική μνήμη παγιωμένες προκαταλήψεις, απλουστευτικοί μύθοι και στερεοτυπικές κρίσεις.
Ο πόλεμος με κάθε θυσίαν και η ντροπή για την αναίμακτον και κολοβωμένην προσάρτηση των νέων περιοχών, η οποία κατήντησε την Ελλάδα αντί για πρότυπον βασιλείου εν τη Ανατολή -όπως υποσχέθηκε ο Γεώργιος- πρότυπον περιγέλωτος βασίλειον, αποτελούν την κεντρική ιδέα της αρθρογραφίας των σατιρικών εφημερίδων. Ανταποκρινόμενος στα πιο παράτολμα όνειρα των Ελλήνων, ο σατιρικός Τύπος, στη φάση αυτή, προσεγγίζει τα όρια του εθνικού παραληρήματος”.