ανταποκριτής του πρακτορείου Ρώυτερ (Reuter)

Απροσδιόριστο