Διασπορά/Μετανάστευση (βλ. Τόπος)

Απροσδιόριστο

Βρετός Ιωάννης Α.

Βρετός Ιωάννης Α. (Κέα 1836 - Αθήνα 1920): Εκδότης, δημοσιογράφος, οικοδιδάσκαλος. Στις 2 Οκτωβρίου 1856 (π.η.) ενεγράφη στη Νομική Σχολή του Οθώνιου τότε Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρίς, ωστόσο, να ολοκληρώσει ποτέ τις σπουδές του εξ αιτίας οικονομικών δυσκολιών. Λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αρχικά εργάσθηκε ως οικοδιδάσκαλος.

Ελληνικά