Μελέτες (φιλολογικές, ιστορικές, καλλιτεχνικές), Δοκίμια - Άρθρα, Μαθήματα ιταλικής γλώσσας, Μεταφράσεις, Ποιηικά -Πεζα αφηγηματικά κείμενα, Στήλη Αλληλογραφίας