Κουαδρίβιο

Group1

Ταυτότητα εντύπου
Τύπος Εντύπου: 
Τίτλοι
Τίτλοι
Τίτλος Εντύπου: 
Κουαδρίβιο
Από: 
31/10/1941
Έως: 
25/04/1943
Άλλοι Τίτλοι
Υπότιτλος: 
Ελληνική έκδοσις της καθημερινής εφημερίδος «Τίβερις» αφιερωμένη εις την ιταλοελληνική συνεργασίαν
Μότο: 
'Διαβάζετε και διαδίδετε το Κουαδρίβιο εις τούτο συνεργάζονται Έλληνες και Ιταλοί συγγραφείς. Το Κουαδρίβιο είναι εφημερίς της Νέας Τάξεως': φράση που προστίθεται μόνιμα στην σ.5 από της φ. της 1ης Ιουνίου 1942
Τυπογραφείο: 
δε δίνονται πληροφορίες για το τυπογραφείο
Διεύθυνση: 
Piazza Colonna 366, Ρώμη
Τηλέφωνα: 
62800
Πρόσωπα
Συντάκτες
Συντάκτες
Συντάκτης: 
Ιντερλάντι Τελέσιο (Telessio Interlanti)
Θέση Συντάκτη: 
Συντάκτης: 
Κουρούνης Σπ. Ι.
Θέση Συντάκτη: 
Άλλοι Συνεργάτες: 
Έλληνες λόγιοι: Γ. Ξενόπουλος, Μ. Αργυρόπουλος, Σύλβιος, Κλ. Παράσχος, Ν. Ποριώτης, Κώστας Καιροφύλλας, Φ. Κόντογλου, Ν. Λάσκαρης, Φώτος Γιοφύλλης (Σπύρος Μουσούρης), Α.Μ. Λιδωρίκης, Ν. Γιοκαρίνης, καθηγητής Μ. Τόμπρος. Ιταλοί: F. Pontani, G. Lucarelli, A. Aniante.
Φορέας Έκδοσης: 
Ελληνική έκδοση της καθημερινής εφημερίδας "Τίβερις" αφιερωμένη στην ιταλοελληνική συνεργασία
Περιγραφή Εντύπου
Θεματική Κατηγορία: 
Διαστάσεις/Σχήμα: 
34Χ23 εκ.
Αριθμός Φύλλων: 
1-13 (έτος Α΄), 1-16 (έτος Β΄)
Αριθμός σελίδων: 
6σέλιδη
Αριθμοί Στηλών: 
πεντάστηλη
Γλώσσα δημοσίευσης: 
Τιμή Φύλλου: 
φ. 5,8: 0, 50Λ. ιταλ. (10δρχ.) / φ.9-12: 0,50Λ. ιταλ. (30 δρχ.) / φ. Β΄ 1: 2Λ. ιταλ.(50 δρχ.) / φ. Β' 3: 0,50Λ. ιταλ. (30δρχ.) / φ. Β΄ 4-16: 0,50Λ. ιταλ. (60δρχ.)
Διανομή: 
πανελλαδική
Περίοδοι: 
Περιοδικότητα: 
Other elements
Εικονογράφηση: 
Καταχωρήσεις: 
Βιβλιοθήκη/Αρχεία