Για τις εφημερίδες τοίχου των φυλακών και των κατασκηνώσεων. Από το αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Ολυμπίτου Ευδοκία
Τίτλος: 
Για τις εφημερίδες τοίχου των φυλακών και των κατασκηνώσεων. Από το αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
Τύπος Εντύπου: 
Αρθ.Περιοδικού
Περιεχόμενο
Αιώνας: 
20ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"Στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας βρίσκεται το αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ [...] Μια μεγάλη ενότητα του αρχειακού αυτού υλικού είναι οι περιοδικές εκδόσεις της ΕΠΟΝ, αλλά και άλλων οργανώσεων της εποχής (έχουν καταγραφεί 221 τίτλοι εντύπων). Τα έντυπα αυτά, αν και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς τη διάρκεια και την περιοδικότητά τους, καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του ελληνικού χώρου.

Ανάμεσά τους ειδική κατηγορία αποτελούν οι "χειρόγραφες εφημερίδες τοίχου των φυλακών και των κατασκηνώσεων", οι οποίες παρουσιάζουν αυτή την κοινή ιδιαιτερότητα: προορίζονταν για τοιχοκόλληση. Η ίδια η μορφή τους ήταν εκείνη που μας οδήγησε να τις χαρακτηρίσουμε ως εφημερίδες τοίχου, διότι έχουν όλες μεγάλο σχετικά μέγεθος και το κείμενό τους καταλαμβάνει την μια μόνο όψη του χαρτιού. Στις περισσότερες μάλιστα είναι εμφανή τα σημάδια από τις τρύπες των καρφιών που χρησιμοποιήθηκαν για να τις στηρίξουν στον τοίχο. Φαίνεται ότι σε χώρους μαζικής συνύπαρξης ανθρώπων, όπως οι φυλακές και οι κατασκηνώσεις, η εφημερίδα τοίχου αποτελούσε το πλέον προσιτό και αποτελεσματικό γραπτό μέσο ενημέρωσης, προπαγάνδισης ιδεών και επικοινωνίας.

Οι δύο αυτές κατηγορίες εντύπων παρουσιάζουν και ορισμένα ακόμη κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν όλες συνταχθεί το 1945 -τουλάχιστον όσες έχουν διασωθεί στο αρχείο - και μάλιστα κατά το δεύτερο εξάμηνο τους έτους, οι μεν εφημερίδες των φυλακών από τον Ιούνιο ως τον Δεκέμβριο, ενώ εκείνες των κατασκηνώσεων από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, οπότε και πραγματοποιήθηκαν αυτές οι [παιδικές] κατασκηνώσεις [...]"(σ.38-39)