1945-1949

Απροσδιόριστο

Νέα Γενιά. Όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Αφιερώνεται στα 90 χρόνια του ΚΚΕ. Νοέμβρης 1944 - Σεπτέμβρης 1946. Συλλογή φύλλων σε φωτογραφική ανατύπωση

εφημερίδες, περιοδικά, προγράμματα που εκδόθηκαν στη μυτιλήνη ή από μυτιληνιούς αλλού (1940-1988). Συγγραφικά ψεβδώνυμα μυτιληνιών (1800-1988). Συμβολή πρώτη

Σελίδες