Λόγιος Ερμής. Αθησαύριστα κείμενα 1813-1851

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Κουμαριανού Αικατερίνη
Τίτλος: 
Λόγιος Ερμής. Αθησαύριστα κείμενα 1813-1851
Τύπος Εντύπου: 
Αρθ.Περιοδικού
Τόπος Έκδοσης : 
Αθήνα
Έτος Έκδοσης : 
1969
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Τόπος: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Αιώνας: 
18ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"[...] Τα κείμενα που παρουσιάζονται εδώ, αθησαύριστα από την έρευνα, περιέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις αλλαγές του 1813 και για όσους τις ανέλαβαν, ενώ άλλα απ΄ αυτά αναφέρονται στην γλωσσική διαμάχη των ετών 1813-1815. Ως προς την ελληνική βιβλιογραφία είναι χρήσιμα εφόσον την πλουτίζουν με νέους τίτλους, ενώ για τον Λόγιο Ερμή παρουσιάζουν ενδιαφέρον για δύο λόγους: πρώτα, επειδή αποκαθιστούν και συμπληρώνουν την σειρά των δημοσιευμάτων του περιοδικού, αφού ορισμένα από τα κείμενα αυτά έχουν δημοσιευθεί σε δυο Παραρτήματα του 1813, άγνωστα στην βιβλιογραφία, και δεύτερο, επειδή μέσα από τα κείμενα αυτά είναι δυνατόν να αναπλάσουμε με περισσότερη τώρα ακρίβεια την εσωτερική ιστορία του περιοδικού. Όσο για τα κείμενα που αναφέρονται στο θέμα της γλωσσικής διαμάχης, αυτά έρχονται να προστεθούν σε άλλα ανάλογα δημοσιεύματα της εποχής και να αυξήσουν τον αριθμό των μαχητικών φυλλαδίων που εκυκλοφόρησαν τότε για το επίμαχο γλωσσικό ζήτημα.

Η "Προκήρυξις" του Θεοκλήτου και η "Πρόσκλησις Φιλολογική" του Αλεξάνδρου Βασιλείου είναι τα δυο κείμενα που αναφέρονται στο ιστορικό των αλλαγών και στο πρόγραμμα του νέου εκδότη. Το επόμενο κείμενο, απευθυνόμενο "Προς τον εκδότην του Λογίου Ερμή", είναι ένα μικρό κείμενο επίσης του Αλ. Βασιλείου, συνοδευτικό επιστολιμιαίας διατριβής [...]. Οι δύο άλλες διατριβές με τις οποίες κλείνει ο κύκλος του νέου αυτού υλικού, ανήκουν στην σειρά των αντιρρητικών φυλλαδίων που προέρχονται από την κοραϊκή παράταξη [...]

Θα πρέπει συνεπώς ύστερα από την ανεύρεση και προσθήκη των νέων αυτών τίτλων να αποκατασταθεί και η σειρά του περιοδικού στην ακόλουθη, πληρέστερη μορφή [...](σ.38)