Λόγιος Ερμής. Κοσμοπολιτισμός και εθνικός χαρακτήρας

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Κουμαριανού Αικατερίνη
Τύπος Εντύπου: 
Αρθ.Περιοδικού
Τόπος Έκδοσης : 
Αθήνα
Έτος Έκδοσης : 
1964
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Τόπος: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Αιώνας: 
19ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως: 
Το κείμενο [...] είναι η ανακοίνωση της Αικ. Κ. στο Δ΄ Συνέδριο της Association Internationale de Litterature Comparee, '[...] στο Fribourg της Ελβετίας (31 Αυγ-5 Σεπτ 1964) και αποτελεί συμβολή στο θέμα: "Cosmopolitisme et nationalisme litteraire"
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"Το περιοδικό Ερμής ο Λόγιος ή Φιλολογικαί Αγγελίαι εκδόθηκε στη Βιέννη από τα 1811 έως τα 1821, καλύπτει δηλαδή ολόκληρη τη δεκαετία που προηγήθηκε από την Ελληνική Επανάσταση και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να αποκτήσει το ελληνικό έθνος περιοδικό γενικής παιδείας [...]" (σ.24)