τύπος της Λευκάδας, 1800-1987, Ο

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Κοντομίχης Πανταζής
Τίτλος: 
Ο τύπος της Λευκάδας, 1800-1987
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Εκδότης: 
Γρηγόρη
Σειρά: 
Λαογραφικά Λευκάδας 8
Τόπος Έκδοσης : 
Αθήνα
Έτος Έκδοσης : 
2003
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Τόπος: 
Αιώνας: 
19ος
20ος
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"[...] εμόχθησα για τη σύνθεση τούτης της εργασίας και μένω με τη βεβαιότητα πως μπορεί να σταθεί χρήσιμη για τη μελέτη πολλών εκδηλώσεων της ζωής του νησιού μας. Γι΄ αυτό και δίνω από κάθε έντυπο ή χειρόγραφο φύλλο -δίπλα από τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν την τυπική του ιστορία του- εκείνα τα δημοσιεύματα (περιστατικά, γεγονότα, ειδήσεις κτλ.) που θα σταθούν πιθανότατα αφορμή για προβληματισμό ή που αποτελούν χρήσιμα πρόσθετα στοιχεία για τον μελλοντικό ερευνητή ή αναγνώστη.

Δεν έκανα -φυσικά- αποδελτίωση, αφού άλλωστε θα ξέφευγα απ΄ το σκοπό της μελέτης μου. Μια απλή μόνον και στοιχειώδη αποθησαύριση επιχείρησα των περιστατικών και εκδηλώσεων εκείνων, που κατά τη γνώμη μου έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, δίνοντας έμφαση στα κοινωνικά και πνευματικά θέματα.

[...]

Καταγράφω με χρονολογική σειρά τις λευκαδίτικες εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στο νησί απ΄ τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, 1987. Και ασφαλώς η αναδίφησή μου αυτή θα παρουσιάζει ορισμένα κενά, που οφείλονται αφ΄ ενός μεν στις δυσκολίες που έχει από τη φύση της μια τέτοια έρευνα και αφ΄ ετέρου στο ελλιπές υλικό που είχα στη διάθεσή μου: Δε σώθηκαν τα ΄σώματα' των εφημερίδων και δεν βρέθηκαν όλες όσες κυκλοφόρησαν. Από τις πιο πολλές ελάχιστα μόνον φύλλα γλύτωσαν, από άλλες ένα και μοναδικό, κι από κάποιες άλλες κανένα, μόνον ο τίτλος τους!

[...[

Τα πόσα φύλλα σώζονται και πού βρίσκονται το σημειώνω σχεδόν πάντα, εκτός απ΄ τις περιπτώσεις που δεν έχω επισημάνει. Στην εργασία αυτή καταγράφονται 130 εφημερίδες και 10 περιοδικά.

Σταμάτησα το Μάρτη του 1987, αφού είχα εξαντλήσει το υλικό που μόχθησα να συγκεντρώσω. [...] Το σκοινί δεν μου έφτανε για μια μέχρι σήμερα ομοιόμορφη συνέχεια. Θεώρησα το σταμάτημα λογικό και υπεύθυνο". (Πρόλογος, σ. 7, 8-9)