Δωδεκανησιακός Τύπος (1848-2008). Συμβολή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Δωδεκανήσου, Ο

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Λογοθέτης Μιλτιάδης
Τίτλος: 
Ο Δωδεκανησιακός Τύπος (1848-2008). Συμβολή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Δωδεκανήσου
Πρόλογος : 
Προλογικό Σημείωμα: Γιάννης Μαχαιρίδης, Νομάρχης Δωδεκανήσου
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Εκδότης: 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Τόπος Έκδοσης : 
Αθήνα
Έτος Έκδοσης : 
2010
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

'Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει προλογικά σημειώματα και ένα εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα [...]. Ακολουθεί μια γενική εισαγωγή στο δωδεκανησιακό τύπο με αναφορά στις επικρατούσες οικονομοκοινωνικές συνθήκες από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, στην κατάσταση των τυπογραφείων, στους δημοσιογράφους, στο καθεστώς της λογοκρισίας και στην παρουσίαση του τύπου της διασποράς με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του για την προβολή του Δωδεκανησιακού Ζητήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τύπο της περιόδου του ελεύθερου βίου καθώς και στους εκδότες και διευθυντές Δωδεκανήσιους, που εξέδιδαν ή διεύθυναν μη δωδεκανησιακού περιεχομένου έντυπα. Το κύριο μέρος του τόμου αναφέρεται στο Ροδιακό Τύπο με εισαγωγή στις συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί και στον τύπο από την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι τις μέρες μας. Ακολουθεί η χρονολογική παρουσίαση των 214 λημμάτων, τα οποία συνοδεύονται με εικόνες.

Ο δεύτερος τόμος αναφέρεται στον τύπο των επιμέρους νησιών της Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου, είτε τα έντυπα εκδίδονταν στα νησιά, είτε σε άλλα μέρη, που υπήρχαν κοινότητες των νησιωτών της διασποράς [...].

Ο τρίτος τόμος αναφέρεται στο δωδεκανησιακό τύπο της διασποράς και περιλαμβάνει παραρτήματα [...] [Επίσης] αναφέρεται στους Δωδεκανήσιους εκδότες, διευθυντές και αρχισυντάκτες που εξέδωσαν μη δωδεκανησιακού περιεχομένου έντυπα, τα οποία και παρατίθενται. Τα παραρτήματα που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις ενώσεις τύπου δωδεκανησιακού ενδιαφέροντος, περίγραμμα του ισχύσαντος διαχρονικά νομικού καθεστώτος περί τύπου στη Δωδεκάνησο, τη βιβλιογραφία, τις βιβλιοθήκες, το γενικό ευρετήριο ονομάτων και δημεύεται και ένα φωτογραφικό ένθετο, που περιλαμβάνει ιστορικά πρόσωπα του τύπου, τυπογράφους και τυπογραφεία και διαφημιστικές καταχωρίσεις στον τύπο [...].